Co będziesz umieć?

Oto, co będziesz potrafić po zakończeniu danego poziomu. Wszystkie nasze poziomy są zgodne z ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego).

Osoba początkująca

A1

Będziesz rozumieć i potrafić stosować wyuczone, potoczne wyrażenia i budować bardzo proste wypowiedzi służące zaspokajaniu konkretnych potrzeb życia codziennego. Wykażesz się umiejętnością przedstawiania siebie i innych. Nauczysz się zadawać pytania dotyczące życia prywatnego, miejsca zamieszkania, znajomych i posiadanych rzeczy oraz odpowiadać na podobne pytania. Przeprowadzisz prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca będzie mówić wolno i wyraźnie.
 • Kurs Standardowy A1.1 1 semestr

  60h lekcyjnych

 • Kurs Standardowy A1.2 1 semestr

  60h lekcyjnych

A2

Będziesz rozumieć wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami, porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Opiszesz środowisko, z którego się wywodzisz i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiesz się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.
 • Kurs Standardowy A2.1 1 semestr

  60h lekcyjnych

 • Kurs Standardowy A2.2 1 semestr

  60h lekcyjnych

Osoba samodzielna językowo

B1

Zrozumiesz znaczenie głównych wątków jasnych, standardowych wypowiedzi, które dotyczą znanych Ci spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Poradzisz sobie w typowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym używa się danego języka. Utworzysz proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są Ci znane bądź Cię interesują. Opiszesz wydarzenia i doświadczenia osobiste oraz plany, projekty i marzenia dotyczące przyszłości.
 • Kurs Standardowy B1.1 1 semestr

  60h lekcyjnych

 • Kurs Standardowy B1.2 1 semestr

  60h lekcyjnych

 • Kurs Standardowy B1.3 1 semestr

  60h lekcyjnych

B2

Zrozumiesz główne wątki przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy tematyki zawodowej. Będziesz potrafić porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, bez szczególnego wysiłku dla którejkolwiek ze stron. Sformułujesz jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu tematów oraz wyrazisz swoje zdanie podczas dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań.
 • Kurs Standardowy B2.1 1 semestr

  60h lekcyjnych

 • Kurs Standardowy B2.2 1 semestr

  60h lekcyjnych

 • Kurs Standardowy B2.3 1 semestr

  60h lekcyjnych

Osoba zaawansowana

C1

Zrozumiesz wymagające, obszerne teksty dotyczące różnorodnych tematów. Czytając i słuchając zrozumiesz zarówno podstawowy komunikat, jak i podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu. Będziesz wypowiadać się płynnie i szybko oraz swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Nauczysz się formułować przejrzyste, dobrze skonstruowane, szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące szerokiego zakresu tematów posługując się regułami gramatycznymi.
 • Kurs Standardowy C1.1 1 semestr

  60h lekcyjnych

 • Kurs Standardowy C1.2 1 semestr

  60h lekcyjnych

 • Kurs Standardowy C1.3 1 semestr

  60h lekcyjnych

C2

Będziesz móc z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszysz lub przeczytasz. Przekażesz informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny i płynny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Wyrazisz swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, uwydatniając odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
 • Kurs Standardowy C2.1 1 semestr

  60h lekcyjnych

 • Kurs Standardowy C2.2 1 semestr

  60h lekcyjnych

 • Kurs Standardowy C2.3 1 semestr

  60h lekcyjnych