Poziomy nauczania w DeRu

Rodzaje kursów

Opis kursów standardowych znajdziesz w zakładce
„Co będziesz umieć?”

  • A1.1 + A1.2 1 semestr (120h)
  • A2.1 + A2.2 1 semestr (120h)
  • B1.1 + B1.2 1 semestr (120h)
  • B1.3 + B2.1 1 semestr (120h)
  • B2.2 + B2.3 1 semestr (120h)
  • C1.1 + C1.2 1 semestr (120h)
  • C1.3 + C2.1 1 semestr (120h)
  • C2.2 + C2.3 1 semestr (120h)